AKTUALNOŚCI

STAŻE DLA UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE 

W lipcu i sierpniu 2019r. uczestnicy projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!” odbywają staże zawodowe u pracodawców na stanowisku technik informatyk. Uczniowie mają okazję do wypróbowania swoich umiejętności na rynku pracy, uczą się także funkcjonowania w przedsiębiorstwach, zdobywając cenne doświadczenia na przyszłość. W stażach bierze udział łącznie 56 uczniów (100% uczestników projektu), a zakończą się one do 31 sierpnia 2019r.

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW Z PROGRAMOWANIA

W dniach 21 i 22 maja odbyły się ostatnie zajęcia w ramach praktycznych warsztatów z programowania gier realizowanych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!”. Uczestnicy zaprezentowali owoce swojej ponad półrocznej pracy – gry utworzone dzięki zdobytej na warsztatach wiedzy. Powstały one w ramach współpracy w zespołach lub pracy indywidualnej uczniów. Poziom zaprezentowanych gier był bardzo wysoki. Uczniowie uczestniczący w warsztatach otrzymali zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.  Gratulujemy wszystkim uczestnikom zajęć i życzymy dalszych sukcesów w obszarze programowania!

Praktyczne warsztaty z programowania gier były realizacją modyfikacji programu dla specjalizacji Programowanie gier opracowanej w ramach projektu. 

PRAKTYCZNE WARSZTATY Z PROGRAMOWANIA


Od listopada 2018r. realizowane jest w ramach projektu kolejne działanie - praktyczne warsztaty z programowania dla uczniów. Odbywają się one w grupach 28-osobowych podzielonych ze względu na rodzaj specjalizacji - grupa Programowanie gier oraz grupa Programowanie. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów z branży - wykładowców uniwersyteckich oraz praktyków na co dzień pracujących w firmie IT. Warsztaty realizowane są w ramach opracowanej w projekcie Modyfikacji programu nauczania dla obu specjalizacji. Zajęcia będą trwały 68 godzin i potrwają do maja-czerwca 2019 roku.

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE DLA UCZNIÓW


Uczniowie uczestniczący w projekcie w okresie październik-grudzień 2018r. biorą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w ramach projektu. Każdy z nich odbędzie po 8 godzin spotkań z doradcą zawodowym. W ramach doradztwa zostanie także zrealizowany Moduł start-up - w ramach którego uczestnicy uzyskają informacje dotyczące postaw przedsiębiorczych i możliwości założenia własnej firmy.

SZKOLENIA Z PYTHON DLA NAUCZYCIELI


W ramach projektu zrealizowane zostało szkolenie dla nauczycieli z języka programowania Python. Ostatnio język ten zyskuje na popularności i jest ceniony przez coraz większe grono programistów. Szkolenie zakończyło się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Fundację IT. Wszyscy uczestnicy szkoleń zdali egzamin i tym samym podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i otrzymali certyfikaty.

DIAGNOZA UCZNIÓW

W dniach od 23 lutego do 30 marca 2018r. odbędą się indywidualne spotkania dla uczniów w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!”. Każdy uczestnik odbędzie 3 godziny spotkań z doradcą zawodowym. W wyniku spotkań zostanie opracowana diagnoza potrzeb indywidualnych uczniów.

REKRUTACJA NAUCZYCIELI DO PROJEKTU

Ruszyła rekrutacja dla nauczycieli przedmiotów zawodowych do projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!”.

Formularze rekrutacyjne nauczyciele mogą składać osobiście, mailowo i listownie w terminie od 19 lutego, godz.9.00 do 22 lutego 2018r, godz. 16.00. Więcej szczegółów o rekrutacji można znaleźć w zakładce O PROJEKCIE. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 792 501 822 lub za pośrednictwem maila:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , jak również w Szczecińskim Collegium Informatycznym, ul. Mazowiecka 13, piętro II, gabinet dyrektora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Wystartowała rekrutacja do projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!”

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, mailowo i listownie w terminie od 6 lutego, godz.9.00 do 12 lutego 2018r, godz. 16.00. Więcej szczegółów o rekrutacji można znaleźć w zakładce O PROJEKCIE. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 792 501 822 lub za pośrednictwem maila:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , jak również w Szczecińskim Collegium Informatycznym, ul. Mazowiecka 13, piętro II, gabinet dyrektora.

We środę 7 lutego 2018, odbędą się spotkania informacyjne dla uczniów klas pierwszych i drugich SCI, według poniższego grafiku:
1a - 13:20 - sala 7 (2. piętro)
1b - 14:15 - sala 12 (3. piętro)
1c - 12:25 - sala 14 (parter)
2a - 9:40 - sala 12 (3. piętro) - łączone spotkanie
2b - 9:40 - sala 12 (3. piętro) - łączone spotkanie
2c - 11:30 - sala 2 (2. piętro)
Jednocześnie informujemy, że uczniowie biorący udział w projekcie unijnym – „TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE” realizowanym przez SCI nie mogą wziąć udziału w niniejszym projekcie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!